Organisatie

De organisatie

De organisatie van de Camps zijn in handen van Markant Outdoorcentrum voor alle Summer Camps die op het Base Camp plaats vinden. Mountain Network is de organisator van de kampen in de Ardennen en Zeilschool Neptunus de organisator van de zeilkampen.

 

Summer Camps Holland is onderdeel van Markant Outdoorcentrum en tevens initiatiefnemer en eindverantwoordelijk. Summer Camps Holland is met deze organisatie uniek in Nederland. Door samen te werken met partners worden de krachten gebundeld om kwalitatief goede kampen te organiseren waarbij gebruik wordt gemaakt van de specifieke kwaliteiten van iedere partner. Kennis wordt met elkaar gedeeld waarbij iedere organisatie verplicht zich aan kwaliteitseisen te voldoen. Ieder bedrijf is afzonderlijk verantwoordelijk voor de organisatie en begeleiding van het door hun georganiseerde kamp en staan garant voor een geslaagde vakantieweek.

 

Al meer dan 10 jaar organiseert Summer Camps Holland kinder-en jeugdvakanties in Nederland en de Ardennen. Summer Camps Holland is een unieke samenwerking tussen meerdere bedrijven en organisaties die ieder vanuit hun eigen kennis, kwaliteiten en ruime ervaring de beste en leukste kampen en jeugdvakanties organiseren. In 2017 bieden wij kampen aan vanaf 8 jaar t/m 18 jaar waarbij wij uitgaan van leeftijdsgroepen 8 -10 jaar, 10 - 12 jaar, 12 – 14 jaar, 14 – 16 jaar en 16 – 18 jaar. De overlap van de leeftijdsgroepen geeft de deelnemer, uw kind, meer keuzevrijheid.